O nas

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 1800

Opiekunowie

Kilka słów o nas

Świetlica Św. Brata Alberta przy klasztorze OO. Bernardynów w Lublinie, to nie tylko miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą spędzić czas wolny, ale miejsce gdzie każdy może odnaleźć swoje miejsce i poczuć się u siebie!

Początki. W 2005 roku o. Malachiasz – przełożony klasztoru i proboszcz parafii w Lublinie zainicjował powstanie świetlicy im św. Brata Alberta. Bezpośrednią inspiracją były słowa Jezusa o miłości tych, którzy są „najmniejsi” oraz zachęta św. br.  Alberta, aby „dzielić się sobą jak chlebem”. Pomysł szybko doczekał się realizacji, bo już we wrześniu 2005 roku drzwi klasztoru otworzyły się dla pierwszych chętnych, a wraz z nimi otwarły się serca opiekunów i wychowawców. Jako pierwsze pomieszczenia wykorzystano piękną  kawiarenkę "Pod Aniołkiem" zbudowaną wcześniej przez o. Juliana (wcześniejszego przełożonego klasztoru) wraz z młodzieżą parafialną. Później przygotowano także 3 inne pomieszczenia m.in. salę sportową.

Cele jakie sobie stawiamy, to przede wszystkim dzielenie się tym, co w każdym człowieku jest dobre. To podstawowa zasada jaką się kierujemy w naszej pracy z dziećmi i młodzieżą. A dzielimy to, co możemy: czas, zdolności, dobre słowo. W praktyce przekłada się to na:

Ø  pomoc w odrabianiu lekcji oraz wyrównaniu zaległości w nauce;

Ø  organizowanie zajęć plastycznych i artystycznych;

Ø  propagowanie  gier zespołowych uczących zasad fair play;

Ø  uczenie odpowiedzialności za siebie i innych;

Ø  naukę ofiarności na rzecz dobra wspólnego;

Ø  codzienna chwila modlitwy w kościele - w godzinie Miłosierdzia

Ø  współpracę z rodzicami i itd.

Wszystkie podejmowane działania tego typu mają na celu nie tyle pilnowanie dzieci, co rzeczywiste ich wychowanie. Na miarę naszych możliwości staramy się także każdego dnia zaoferować dzieciom skromny posiłek, ciepłą herbatę oraz słodycze.

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ŚWIETLICY ŚW. BRATA ALBERTA W LUBLINIE

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 – 15.00

Gry i zabawy dowolne

15.00

Chwila wspólnej modlitwy w kościele - w godzinie Miłosierdzia

15.15– 16.45

Pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych

16.45 – 17.30

Zajęcia tematyczne (muzyczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, pogadanki, warsztaty)

17.30 – 18.00

Podwieczorek

po godz. 18.00

Praca z rodziną: indywidualne spotkania z rodzicami (opiekunami)

 

Warunki lokalowe stanowią: kawiarenka z dostępem do Internetu, pokój do nauki indywidualnej, sala sportowa, sala bilardowa, łazienka, obszerny hol oraz pokój dydaktyczny. Świetlica działa we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 1800. Poza zajęciami w samej świetlicy staramy się organizować wycieczki oraz kolonie, zwłaszcza w czasie ferii szkolnych i wakacji.

Warunki finansowe: Działalność świetlicy finansowana jest w znacznej mierze przez klasztor OO. Bernardynów, a także z datków ludzi dobrej woli, indywidualnych sponsorów oraz z dotacji MOPR w Lublinie.

Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli. Z naszej strony, wciąż aktualną pozostaje prośba o wszelką pomoc w organizowaniu pomocy dydaktycznych. W prowadzeniu zajęć świetlicowych liczymy na pomoc wolontariuszy: studentów i pedagogów.

Jednocześnie wyrażamy naszą wdzięczność za dotychczasową pomoc duchową i materialną z jaka się spotykamy. Chętnych i zainteresowanych współpracą uprzejmie prosimy o kontakt z o. Proboszczem. Nasz adres:

 

Klasztor OO. Bernardynów

Świetlica Św. Brata Alberta
ul. Willowa 15
20-819 LUBLIN

tel. (0-81) 741-56-82,

Kontakt z O. Proboszczem

 


 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Nasi Dobrodzieje

Historia

 

Nowości

Zalesie

Karnawał'09